YÜKLENİYOR

LINQ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE  – 1 TARAFLAR

 

İşbu YOLO Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), YOLO mobil uygulamasının (“Platform”) sahibi, [YOLO Taşımacılık Teknoloji Geliştirme Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi], İstanbul adresinde mukim [Barbaros Mah. Halk Cad. 47 2 Atasehır/ Istanbul] ("Şirket") ile Platform’a üye olan kullanıcı ("Üye") arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.  Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu Platform üzerinden Üye’nin alacağı Hizmet’in yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

 

MADDE  – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

  • ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

 

  • ÜYE, ŞİRKET’İN TAŞIMACILIK VEYA LOJİSTİK HİZMETİ SAĞLAMADIĞINI VE SÖZ KONUSU HİZMETİN ŞİRKET’İN ÇALIŞANI OLMAYAN BAĞIMSIZ BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN SAĞLANDIĞINI, BU KAPSAMDA HİZMET’İ SÜRÜCÜLER’DEN TAŞIMACILIK/LOJİSTİK HİZMETİ TALEP ETMEK VE PLANLAMAK İÇİN KULLANACAĞINI VE ŞİRKET’İN SÜRÜCÜLER TARAFINDAN SUNULAN TAŞIMACILIK/LOJİSTİK HİZMETİNE İSTİNADEN HİÇBİR SORUMLULUĞU BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

 

  • ÜYE, ŞİRKET’İN SÜRÜCÜLER TARAFINDAN SUNULACAK OLAN TAŞIMA HİZMETİ’NE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ VE TAŞIMA HİZMETİ’NİN KULLANILMASI SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN ŞİRKET’İN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDER.

 

  • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

 

  • ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

 

  • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

 

  • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
  • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

 

  • İŞBU SÖZLEŞME’NİN ELEKTRONİK OLARAK ONAYLANMASI İLE ÜYE, SİSTEMDE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE ŞİRKET TARAFINDAN BİLGİLENDİRME, İLAN, TANITIM E-POSTASI VE CEP TELEFONUNA BİLGİLENDİRMEYE VEYA TANITIMA DAİR KISA MESAJ GÖNDERİLMESİNE VE KİŞİSEL BİLGİLERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KULLANILMASINA, SAKLANMASINA, İŞLENMESİNE, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İŞLETİLMESİNE, KAYDEDİLMESİNE, DEPOLANMASINA, MUHAFAZA EDİLMESİNE, SINIFLANDIRILMASINA, AÇIKLANMASINA VEYA BU AMAÇLARLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİNE ONAY VERİR.

 

MADDE  – 4 TANIMLAR

 

“Hizmet”                    Üyeleri ve Sürücüler’i, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek Sürücüler ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;

 

“Platform Kullanma

Bedeli”                        Şirket’in Hizmet karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini ifade eder;

 

“Resmi Makam”         Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

 

“Sürücü”                     Platform vasıtasıyla mobil uygulama üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile aralarındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden kendi nam ve hesaplarına kendi araçları ile Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder;

 

“Taşıma Hizmeti”      Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve Sürücü arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından kendi nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder.

 

MADDE  – 5 ÜYELİK

 

5.1       Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

 

5.2       Üyeler’in reşit olmaları gerekir.

 

5.3       Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür.  Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir.  Bu bilgileri vermek istemeyen kişi Platform’a Üye olamaz.  Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

 

5.4       Şirket, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlar ile paylaşabilir.  İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

 

5.5       Şirket, Üyeler’in Hizmet kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Hizmet’ten yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının Şirket tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Şirket ile gizlilik sözleşmesi imzalamış şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Platform üzerinden ilan edebilir.

 

5.6       Üyeler’in, Hizmet’i alırken bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

 

5.7       Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler.  Bu durumda Üye Şirket’e Platform üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.  Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.  Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

 

MADDE  – 6 HİZMET’İN ÜYE TARAFINDAN KULLANIMI VE HİZMET BEDELİ

 

6.1       Üye, Platform’u indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde Hizmet’ten yararlanmaya başlayabilir.  Hizmet Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir.

 

6.2       Üye, Hizmet’ten yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini doldururken bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini de sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki Hizmet kullanımlarında da Üye tarafından bir daha bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılır.  Üye, dilediği zaman sisteme girmiş olduğu kredi kartı bilgilerini Platform üzerinden değiştirebilir.  Üye tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya vadesi dolmuş olduğu Şirket tarafından saptanırsa, Şirket Üye’nin üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir.  Üyeler Hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler.

 

6.3       Üye, Platform’a kayıt olup uygulamayı açtıktan sonra Platform üzerinden gideceği güzergahı da seçerek araç çağırma butonunu tıklar.  Platform aracılığıyla, Üye’nin bulunduğu konuma en uygun olan Sürücüler’in bilgileri seçilmiş olan güzergah için ödenecek olan bedel (“Taşıma Bedeli”) ve Şirket’in bu hizmeti karşılığı alacağı ve aşağıda Madde [Ÿ]’de belirlenen platform kullanma bedeli (“Platform Kullanma Bedeli”) Üye’ye iletilir.  Üye Platform üzerinde detayları verilen Sürücüler’den kendisine en uygun Sürücü’yü ve teklifi kabul etmesi durumunda onay butonuna basar ve ilgili Sürücü Üye’nin bulunduğu konuma yönlendirilir.  Böylelikle Üye onay butonuna bastığında Üye ve Sürücü arasında taşıma hizmeti anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.  Üye ve Sürücü mutabakatlarını yazılı bir anlaşma ile de hüküm altına alacaklardır.  Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Şirket yalnızca Üye ve Sürücü’yü sağladığı Platform aracılığı ile bir araya getiriyor olup, Üye’nin onay butonuna basması akabinde Sürücü tarafından Üye’ye sunulacak olan Taşıma Hizmeti’ne ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve Taşıma Hizmeti’ni konu alan sözleşmeye Şirket taraf değildir.

 

6.4       Şirket, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in bilgilerini Üye’ye bildirecektir (tahmini varış süresi, Üye’ye olan uzaklığı vb.).  Şirket, söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.  Aynı zamanda Şirket, Üye ile Üye’nin seçtiği Sürücü’nün buluşmasını sağlamak adına Üye’nin adres, telefon ve kimlik bilgilerini Sürücü ile paylaşabilecektir.

 

6.5       Üye, yukarıda 6.3 maddesine göre yaptığı çağrıdan ekrandaki iptal butonuna basmak suretiyle Sürücü Üye’nin bulunduğu lokasyona gelene kadar vazgeçebilecektir.  Üye’nin onaylamış olduğu çağrıyı daha sonra iptal etmesi durumunda Şirket tarafından onay anında tahsil edilmiş olan Platform Kullanma Bedeli Üye’ye [Ÿ] gün içerisinde iade edilecektir.  Üye’nin iptal butonuna basarak yolculuktan vazgeçmemesi durumunda Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Platform Kullanma Bedeli’ne hak kazanacaktır.

 

6.6       Üye’nin Platform aracılığıyla kendisine yönlendirilmiş olan Sürücü’yü beklememesi veya makul bir sebep olmaksızın araca binmemesi durumunda, Şirket Üye’nin üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir.

 

6.7       Üye, Platform üzerinden onay butonuna bastığı an işbu Sözleşme’ye ek olan Ek-1 uyarınca hesaplanacak olan Platform Kullanma Bedeli’ni derhal Şirket’e ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedeli’ni de derhal Sürücü’ye ödemekle yükümlüdür.  Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Taşıma Bedeli ve Platform Kullanma Bedeli Şirket tarafından belirlenecek olup Şirket’in Taşıma Bedeli’ni ve/veya Platform Kullanma Bedeli’ni ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır.  Şirket’in, Platform Kullanma Bedeli’nin hesaplanma yöntemini değiştirmesi durumunda söz konusu değişiklik işbu Sözleşme ekine Şirket tarafından yansıtılacak olup Platform üzerinde yayımlandığı tarih itibariyle derhal uygulanacaktır.  Şirket, Üye’nin sisteme kayıt olurken tercih ettiği ödeme yöntemini kullanarak Platform Kullanma Bedeli’ni Üye’nin hesabından düşme hakkını haizdir.  Platform Kullanma Bedeli’nin Şirket tarafından tahsil edilmesi işlemi Üye ve Şirket arasında ayrıca ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmiş olan bir tüketici sözleşmesine de tabi olacaktır.  Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki işbu Sözleşme Üye için geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecek ve diğer sözleşme işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olarak addedilecektir. 

 

6.8       Şirket, Platform vasıtasıyla Üyeler ve Sürücü’yü bir araya getirmesi karşılığında hakediş tutarı olan Platform Kullanma Bedeli için Üyeler’ine hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür.  Üye ve Sürücü arasında akdedilen taşımacılık/lojistik hizmetlerinin karşılığı olan Taşıma Bedeli’ne ilişkin faturayı Sürücü kesecek olup Şirket’in bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

6.9       Platform Kullanma Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine Şirket'in merkez adresindeki işyerinde saklanır.  Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Üye tarafından ödenmek koşuluyla Üye’nin adresine gönderilebilir. Ayrıca Platform Kullanma Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’nin Platform’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

 

6.10     Şirket, kendi takdirine bağlı olarak kendi Hizmet’i ve/veya Sürücüler tarafından sunulan Taşıma Hizmeti ile ilgili olarak promosyon kodları veye kampanyalar oluşturabilir.  Söz konusu promosyon kodları veya kampanyalar ile ilgili olarak Şirket Üyeler’i bilgilendirecektir.  Üye, Şirket’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.  Promosyon kodları veya kampanyalar; amacına ve hukuka uygun olarak kullanılmalı, Şirket tarafından yazılı olarak onay verilmedikçe bir başkasına devredilmemeli ve yalnızca promosyon veya kampanya için öngörülen şartlara uyulması koşuluyla kullanılmalıdır.  Promosyon veya kampanyalar Şirket tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir.  Üye’nin iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 

6.11     Üye, Taşıma Hizmeti’ni aldıktan sonra bu hizmeti Platform üzerinden puanlayabilecek ve aldığı Taşıma Hizmeti’ne ilişkin olarak geri bildirimde bulunabilecektir.   Üye, Platform aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu Sürücüler’i, uygulama içindeki şikâyet bölümünden Şirket’e bildirebilir ve fakat Şirket, Sürücüler’in davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.  Uygulama, Üye ve Sürücüler’i bir araya getirmeye yönelik bir platformdur.  Şirket, Sürücüler’e gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan olursa bu kişilerle kendi takdirinde olmak üzere ilişkisini keser.

 

MADDE  – 7 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1       Üye, Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

7.2       Üye'nin Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir.  Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez.  Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

 

7.3       Üye, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

 

7.4       Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.  Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

 

7.5       Platform’da Üye'ler ve/veya Sürücüler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler’in ve/veya Sürücüler’in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre Üye ve/veya Sürücü sorumludur.  Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır.  Şirket’in Üye'nin ve/veya Sürücü’nün beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 

7.6       Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

 

7.7       Platform’un Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

 

7.8       Platform, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara YOLO verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir.  Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer YOLO ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir.  Bu YOLOler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır.  Aynı şekilde Platform’da yer alan veya Platform üzerinden YOLO ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

 

7.9       Üye, Platform üzerinden ulaşılan LinQ Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.10     Üye, Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda Şirket’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.11     Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez.  Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler.  Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

 

7.12     Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir.  Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır.  Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

7.13     Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

 

7.14     Platform genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.  Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiç bir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.  Platform veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

 

7.15     Şirket, Üye'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Platform üzerinden ulaşılabilecek olan LinQ Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir.  Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya mobil uygulama kayıtlarında inceleme yapabilir.

 

7.16     Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır.  Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye, Platform’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

7.17     Şirket, Hizmet’in kapsamını, Platform’un içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

7.18     Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir.  Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

 

7.19     Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek, Platform’un kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda bu Üyeler’in kişisel bilgilerini kullanabilir.  Şirket, Üye’nin Platform üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

 

7.20     Şirket, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üye’ye bilgi ve ilanlar gönderebilir.  Üye’nin Platform’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgiler ve/veya tüketici davranış bilgileri yukarıdaki amaçlarla toplanabilir, Şirket tarafından kullanılabilir ve arşivlenebilir.  Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, verilerin toplanmasına, Şirket tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.  Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla talepte bulunmayacağını ve Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.  Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket’e yazılı olarak iletecektir.

 

7.21     Şirket, Üye'lerinin sistemde kayıtlı olan elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir.  Üye e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini gerekçe belirtmeksizin Şirket’e ileterek, e-posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

7.22     Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur.  Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Platform’a erişmesi veya Hizmet’i kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir.  Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve Platform’u güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır.  Şirket, hiçbir surette sunduğu Hizmet’in veya Platform’un belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını garanti etmemektedir.  Üye, Hizmet’in ve/veya Platform’un internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder.  Teknik sorunlar sebebiyle Platform erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

 

7.23       Üye, Sürücüler’e ait Taşıma Hizmeti’nin sunulmuş olduğu araçlara verdiği olağan kullanmanın ötesindeki zararlardan (temizlik ve bakım bedeli de dahil olmak üzere) kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

7.24       Hizmet kullanılarak başlatılan Taşıma Hizmeti, sistemin arkasından dolaşılması suretiyle ve Şirket’in Platform Kullanma Bedeli alması engellenerek yürütülemez.  Üyeler, buna aykırılık halinde (tamamlanmasa dahi) Şirket’in söz konusu Platform Kullanma Bedeli’ne hak kazanacağını ve bunu ödemekle yükümlü olacaklarını baştan kabul ederler.

 

7.25       Üye, Sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz.   Şirket, söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı değildir.  Şirket bu anlamda istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri kusursuz sorumluluk esaslarının öznesi olarak telakki edilemez.

 

7.26       İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

 

7.27       Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye'nin Platform üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye YOLO vermesi yasaktır.

 

 

 

MADDE  –  8 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

8.1       İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. 

 

8.2       Üye’nin fesih işlemi Platform üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır.  Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

 

MADDE  – 9 SON HÜKÜMLER

 

9.1       Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

 

9.2       Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir.

 

9.3       Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

 

9.4       Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

 

9.5       Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

            [YOLO Taşımacılık Teknoloji Geliştirme Turizm Hizmetleri Anonim] Şirketi

            Telefon: [(0216) 547 15 16] 

            Faks: [Ÿ]  

            E-posta: [Ÿ] 

 

9.6       Platform Üzerinden Yapılan İşlemler: Platform üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

 

 

 

EK-1

 

PLATFORM KULLANMA BEDELİ’NİN HESAPLANMASI

 

Platform Kullanma Bedeli, Taşıma Bedeli’nin KDV dahil %15’ini oluşturmaktadır.